Oversigt strømaskiner til kylingehuse o.l.

Stømaskine til kylingehuse
Type BS
Stømaskine
Type OL